Spektrometr ED-XRF

Spektrometry to specjalistyczne urządzenia pozwalające na analizę składu pierwiastkowego substancji. Analiza odbywa się na podstawie zarejestrowanego widma. Spektrometry XRF wykorzystujące metodę fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii w skrócie ED-XRF popularnie nazywane spektrometrami rentgenowskimi lub fluorescencyjnymi. Spektrometr GOLDSCOPE SD 520 firmy Fisher został zoptymalizowany do szybkich i nieniszczących analiz biżuterii, metali szlachetnych, stopów dentystycznych, białego i żółtego złota, platyny, srebra, rodu i wszystkich stopów i powłok jubilerskich. Prawidłowe stosowanie spektrometru daje wyniki porównywalne z metodą kupelacyjną bez niszczenia próbki. Spektrometr wyposażony jest w nowy wysoko-rozdzielczy detektor SDD. W efekcie zapewnia najwyższą precyzję i bardzo niskie progi detekcji. W czasie kilku sekund zostaje określona koncentracja poszczególnych pierwiastków w próbce.

Piec indukcyjny AFI-2

Urządzenie przeznaczone do topienia stopów złota i srebra w tyglu grafitowym. Zasada działania oparta jest na grzaniu indukcyjnym. Rozwiązanie to umożliwia szybkie stopienie wsadu przy jednoczesnym ograniczeniu oddziaływania tlenu na powierzchnie topionego metalu. Dodatkową zaletą jest funkcja mieszania elektromagnetycznego, gwarantująca pełne wymieszanie stopu. Opcja: pomiar i regulacja temperatury za pomocą termopary.

Wymień złom złota na sztabkę 999,9.

Oferujemy możliwość wykonania sztabki na indywidualne zamówienie z własnego złota naszych Klientów. Na wyprodukowanie sztabki uncjowej 1oz zawierającej 31,1g czystego złota w próbie 999,9 potrzebujemy otrzymać 58g złomu złota w próbie 585. Złoto naszych Klientów zostaje stopione, następnie poddane procesowi rafinacji (oczyszczania). W kolejnym etapie surowiec przekazujemy do niemieckich rafinerii, które z powierzonego metalu wybijają sztabki złota własnej produkcji. Oczywiście sztabka 1oz stanowi tylko przykład naszej oferty, wymieniamy złom złota na sztabki we wszystkich dostępnych konfiguracjach wagowych. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Sztabka z własnego złota

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, oferujemy możliwość wykonanie sztabki z własnej niekompletnej, uszkodzonej lub nieużywanej złotej biżuterii. Minimalna ilość wsadu surowca do pieca indukcyjnego wynosi 100g. Do każdej wykonanej sztabki wystawiamy bezpłatnie dokument analizy spektrometrycznej, określający przybliżoną zawartość złota w stopie z dokładnością +/-0,5%. Istnieje również możliwość precyzyjnego określenia próby złota wykonanej sztabki, w Urzędzie Probierczym w Warszawie, poprzez nabicie numeratora z oznaczeniem próby, czyli zawartości czystego złota w stopie metalu szlachetnego.

Rafinacja złota - firmy jubilerskie

Współpracujemy z firmami jubilerskimi i producentami biżuterii rafinując złoto z odpadów produkcyjnych, złomu biżuterii lub zlewków. Na miejscu wykonujemy wstępne analizy spektrometryczne i wydajemy 90% powierzonego surowca od ręki, w przeliczeniu na czyste złoto. Oferujemy fine Au próby 999,9 w postaci granulatu, lub sztabek komisowych. Pozostałe 10% zostaje rozliczone natychmiast po przetopieniu złotego surowca i analizie stopu w UP, nie czekając na fizyczną rafinację metalu.

Oferta Rafinacji Złota

Rafinacja srebra - firmy jubilerskie

Rafinujemy również srebro, na podobnej zasadzie jak złoto. Wymieniamy od ręki 90% powierzonego surowca, pozostałe 10% natychmiast po otrzymaniu wyniku analizy z Urzędu Probierczego w Warszawie. Wydajemy granulat srebra w próbie 999 pochodzący z rafinerii niemieckich, jak również sztabki srebrne ze skupu metali.

Oferta Rafinacji Srebra

Rafinacja Palladu, Platyny i Rodu

Zajmujemy się również rafinacją pozostałych metali szlachetnych takich jak pallad, platyna i rod. Ze względu na rzadkość występowania tych metali w całym spektrum branży jubilerskiej ofertę rafinacji tych metali przedstawiamy na indywidualne zamówienia Klientów.

Porady dla kupujących

Masz więcej pytań?
Odpowiedzi znajdziesz w sekcji

Pytania i odpowiedzi