Spektrometr ED-XRF

Spektrometry to specjalistyczne urządzenia pozwalające na analizy składu pierwiastkowego substancji. Analiza odbywa się na podstawie zarejestrowanego widma. Oferujemy dwa rodzaje urządzeń umożliwiających precyzyjne analizy składu: Pierwsze grupa to spektrometry emisji optycznej ze wzbudzeniem iskrowym – popularnie nazywane spektrometrami iskrowymi – zapewniają na bardzo dokładne wyniki analiz zarówno śladowych ilości pierwiastków występujących w czystych stopach (np. analiza zanieczyszczeń w aluminium) jak również analiz materiałów wysoko stopowych takich jak stale nierdzewne, mosiądz, brąz. Podstawową zaletą spektrometrów iskrowych są precyzyjne analizy lekkich pierwiastków takich jak Bor, Węgiel, Siarka, Fosfor. Druga grupa to spektrometry XRF wykorzystujące metodę fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii w skrócie ED-XRF popularnie nazywane spektrometrami rentgenowskimi lub fluorescencyjnymi. Urządzenia te zapewniają bardzo dokładne analizy składu substancji występujących zarówno, jako materiał lity, proszek czy roztwór. W zależności od zastosowanej technologii spektrometry umożliwiają precyzyjne analizy zawartości pierwiastków od Mg aż do U (przy zastosowaniu komory próżniowej).

Piec indukcyjny AFI-2

Urządzenie przeznaczone do topienia stopów złota i srebra w tyglu grafitowym. Zasada działania oparta jest na grzaniu indukcyjnym. Rozwiązanie to umożliwia szybkie stopienie wsadu przy jednoczesnym ograniczeniu oddziaływania tlenu na powierzchnie topionego metalu. Dodatkową zaletą jest funkcja mieszania elektromagnetycznego, gwarantująca pełne wymieszanie stopu. Opcja: pomiar i regulacja temperatury za pomocą termopary.

Sztabka z własnego złota

Oferujemy możliwość wykonania sztabki na indywidualne zamówienie z własnego złota naszych Klientów. Na wyprodukowanie sztabki uncjowej 1oz zawierającej 31,1g czystego złota w próbie 999,9 potrzebujemy otrzymać 58g złomu złota w próbie 585. Złoto naszych Klientów zostaje stopione, następnie poddane procesowi rafinacji (oczyszczania). W kolejnym etapie surowiec przekazujemy do niemieckich rafinerii, które z powierzonego metalu wybijają sztabki złota własnej produkcji. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Porady dla kupujących

Masz więcej pytań?
Odpowiedzi znajdziesz w sekcji

Pytania i odpowiedzi